“Het onbespreekbare bespreekbaar maken”

Geert Winkel

Afgewogen combinatie

Winkel & Winkel geeft u ondersteuning op het gebied van human resource management, mediation en communication. De praktische oplossingen die wij bieden komen voort uit een afgewogen combinatie van deze drie diensten.

Vooruit

U wilt vooruit, een vastgelopen situatie doorbreken of u heeft hulp nodig in een crisissituatie. Winkel & Winkel ziet altijd mogelijkheden. Met verstand van zaken en gevoel voor mensen bieden wij oplossingen waar u nu en in de toekomst mee vooruit kunt. Onze werkwijze kenmerkt zich door een open benadering en een planmatige, praktische aanpak.

HR

Inspireren

Wat vindt u van medewerkers die zich betrokken voelen bij uw bedrijf en zich er graag voor willen inzetten? Hoe pakt u het aan als er een conflict is? Winkel & Winkel werkt samen met u aan het inspireren en motiveren van uw mensen. Zodat u uw doelen kunt bereiken.

Optimale afstemming

Winkel & Winkel zet zich in voor een optimale afstemming van mens en bedrijf. Beleid en veranderingen zullen beter en sneller doorgevoerd worden als u uw medewerkers er bij betrekt. Door uw medewerkers mee te laten denken, mee te laten praten en – soms zelfs – mee te laten beslissen én hen te vertellen wat u uw klanten toezegt, kunnen zij op hun beurt adequaat reageren. Een goede communicatie is daarbij onmisbaar.

Voorbeelden

 • Enkele voorbeelden van HR-ondersteuning zijn:
 • werving en selectie
 • competentieprofielen opstellen
 • beleidsstukken opstellen
 • trainingen geven (omgaan met conflicten, leidinggeven, vergaderen)
 • personal coaching van management en medewerkers
 • conflictbemiddeling

Informatie over uw bedrijf en medewerkers behandelen wij uiteraard vertrouwelijk.

“Beter kleine boas dan grote knecht”

Vader Berend Winkel

geert-2015Geert Winkel: “Strategisch personeelsmanagement is niet uitsluitend een stand alone speeltje voor een HR-afdeling maar een bloedserieuze vorm van integraal samenwerken tussen (lijn)management, HR en medewerkers om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Een ieder met haar eigen verantwoordelijkheid maar nooit zonder het organisatiedoel uit het oog te verliezen en vanzelfsprekend passend binnen de geldende maatschappelijke context”.

“Als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan”

Moeder Grietje Winkel

“(On)afhankelijkheid is meestal een keuze!”

Broer Arnold Winkel

Mediation

Neutrale bemiddelaar

Het kan zijn dat er binnen uw bedrijf een conflict bestaat of dreigt te ontstaan tussen een leidinggevende en een medewerker. Of dat u een geschil heeft met een klant. Hulp van een neutrale bemiddelaar kan een vastgelopen situatie doorbreken en voorkomen dat een relatie onherstelbaar beschadigd raakt of verloren gaat.

Gezamenlijk oplossen

Mediation is het gezamenlijk oplossen van conflicten met hulp van een neutrale bemiddelaar, de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen een goede oplossing te vinden voor het conflict.

Voordelen van mediation

  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • deskundige begeleiding
  • actieve rol van partijen
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • geen onnodige beschadiging van relaties

Kosten

Meestal worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat partijen natuurlijk vrij een andere afspraak te maken.

Geert Winkel is gecertificeerd mediator.

“Beter verdwaald dan nargens”

Broer Ruud Winkel

Communication

Afstemming

Hoe komt uw bedrijf over bij uw klanten? Het bedrijfsbeeld wordt voor een zeer groot deel bepaald door gedrag. Niet alleen uw product bepaalt dus uw imago. Medewerkers zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Het succes van uw bedrijf hangt af van een voortdurende afstemming tussen interne en externe communicatie.

Middelen

De communicatiemiddelen die u ter beschikking staan zijn tegenwoordig zeer divers. Dat vraagt om weloverwogen keuzes. Internet en intranet, personeelsblad en brochures, een mailing of een persoonlijk gesprek. Het beste resultaat krijgt u door verschillende middelen naast elkaar te gebruiken. Zó, dat ze elkaar aanvullen en versterken.

Organiseren

Communicatie is natuurlijk ook een kwestie van organiseren. Hoeveel tijd, geld en menskracht is er beschikbaar? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Een zorgvuldige planning helpt u op weg.

Slecht nieuws

Ook in moeilijke tijden moet u blijven communiceren. Het is beter om open en geloofwaardig te blijven, dan te proberen uw tegenspoed te verbergen. Dat geldt zowel voor de berichtgeving naar buiten als voor de informatie die u uw medewerkers geeft. Vallen er ontslagen? Daadkrachtig optreden én medeleven kunnen hand in hand gaan.

Oog voor detail

Winkel & Winkel staat voor een geïntegreerde aanpak, met oog voor detail. Of het nu gaat om het formuleren van een heldere positionering in de markt, adviezen over interne communicatiemogelijkheden of het opstellen van een personeelsadvertentie.

Profiel

Onderscheiden

Winkel & Winkel onderscheidt zich door een unieke combinatie van drie elkaar aanvullende diensten mét een praktische aanpak. Samen met u oplossingen zoeken waar u mee uit de voeten kunt. Iedere keer weer. Wij willen een duurzame relatie met u aangaan, tegen een verantwoord tarief.

Gezicht

Het gezicht van Winkel & Winkel is Geert Winkel. Zijn meerjarige management-ervaring in de aangeboden disciplines staat garant voor kwaliteit. De gevolgde opleidingen vormen een solide basis.

Geert Winkel is Bachelor in Human Resource Management, Certified Mediator en Master of Corporate Communication.